Gmina D±brówka
Oficjalny Serwis Informacyjny

Kontakt z Urzędem Gminy: (29) 757-80-02 urzad@dabrowka.net.pl

Jeste¶ tutaj:

Główna tre¶ć strony

Zawody sportowo – pożarnicze w gminie D±brówka

17 wrze¶nia na boisku sportowym w D±brówce odbyły się gminne zawody sportowo-pożarnicze dla jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu gminy D±brówka. Była to ¶wietna okazja do wzajemnej rywalizacji i pokazu wyszkolenia bojowego strażaków. Jesienna aura nie zniechęciła uczestników. Mimo chłodu i deszczu na boisku było gwarno, a napięcie zwi±zane z wy¶cigiem o tytuł najlepszych ogrzało atmosferę.
Ikona
W zawodach wzięło udział 7 Męskich Drużyn Pożarniczych, 1 Kobieca Drużyna Pożarnicza i 1 Młodzieżowa Drużyna Pożarnicza. Poszczególne drużyny rywalizowały ze sob± w dwóch konkurencjach: sztafecie pożarniczej z przeszkodami oraz ćwiczeniach bojowych.
Pierwsz± konkurencj±, było ćwiczenie bojowe. Obejmowało ono elementy przygotowania bojowego do akcji punktowane pod względem jako¶ci wykonania i czasu. Role poszczególnych zawodników były ¶ci¶le okre¶lone w regulaminie co zmusza do wolniejszego, nastawionego na dokładno¶ć techniczn± rozwinięcia. 
Kolejn± konkurencj± był bieg sztafetowy, gdzie członkowie drużyny musieli pokonać wskazane odcinki w jak najszybszym czasie. W tej konkurencji kondycja fizyczna jest najważniejszym elementem.
Według kategorii drużyny uzyskały następuj±ce miejsca:

„Ćwiczenia bojowe” 

 1. miejsce OSP ¦lężany
 2. miejsce OSP Lasków
 3. miejsce OSP Ludwinów-Józefów

„Sztafeta pożarnicza” 

 1. miejsce OSP ¦lężany
 2. miejsce OSP Kuligów
 3. miejsce OSP Ludwinów-Józefów


Klasyfikacja generalna

 1. miejsce OSP ¦lężany z wynikiem105,1 pkt.
 2. miejsce OSP Ludwinów-Józefów z wynikiem 129,4 pkt.
 3. miejsce OSP Lasków z wynikiem130,8 pkt.
 4. miejsce OSP D±brówka z wynikiem132,7 pkt.
 5. miejsce OSP Kołaków wynikiem136,9 pkt.
 6. miejsce OSP Za¶cienie z wynikiem145 pkt.
 7. miejsce OSP Kuligów z wynikiem149,2 pkt.

Kobieca Drużyna Pożarnicza OSP ¦lężany w klasyfikacji generalnej otrzymały 152,8 pkt.

Młodzieżowa Drużyna Pożarnicza OSP ¦lężany w klasyfikacji generalnej otrzymała 136,2 pkt.

Dla zwycięzców puchary oraz nagrody rzeczowe dla wszystkich drużyn ufundował Wójt Gminy Radosław Korzeniewski.
Zawody obserwowali: Wójt Gminy Radosław Korzeniewski, Wiceprezes Zarz±du Oddziału Powiatowego ZOSP RP druh Grzegorz Mianowski,  Komendant Gminny Kamil Bielecki, władze gminy oraz licznie przybyli mieszkańcy Gminy D±brówka. 
Zawody odbywały się pod bacznym okiem sędziów z PSP w Wołominie. Sędzi± głównym był st. kpt. Piotr Stach, sędziami pomocniczymi byli: mł. bryg. Jarosław Kłak i mł. ogn. Marcin Dobczyński.
Po zakończeniu rywalizacji nast±piło uroczyste wręczenie dyplomów, pucharów oraz nagród przez Wójta Gminy Radosława Korzeniewskiego i Wiceprezesa Zarz±du Oddziału Powiatowego ZOSP RP druh Grzegorz Mianowski.


Strona ogl±dana 1307 razy.