Gmina Dąbrówka
Oficjalny Serwis Informacyjny

Kontakt z Urzędem Gminy: (29) 757-80-02 urzad@dabrowka.net.pl

Jesteś tutaj:

Główna treść strony

Gminny Punkt Konsultacyjny

Informujemy, że mieszkańcy Gminy Dąbrówka mają możliwość skorzystania z bezpłatnej pomocy w Gminnym Punkcie Konsultacyjnym znajdującym się w Dąbrówce przy ul. T. Kościuszki 12.
W Punkcie świadczona jest pomoc psychologiczna oraz wsparcie osób uzależnionych od alkoholu/substancji psychoaktywnych i ich rodzin oraz osób doświadczającym przemocy w rodzinie.
Do zadań Punktu należy także:

  • motywowanie osób uzależnionych do podjęcia terapii/leczenia odwykowego,
  • kierowanie do leczenia specjalistycznego, a także motywowanie osób współuzależnionych do podjęcia terapii,
  • motywowanie osób pijących ryzykownie i szkodliwie, do zmiany szkodliwego wzoru picia,
  • udzielania wsparcia osobom po zakończonym leczeniu odwykowym,
  • rozpoznanie zjawiska przemocy domowej i udzielenie stosownego wsparcia i informacji o możliwościach uzyskania pomocy i powstrzymania przemocy,
  • inicjowanie interwencji w przypadku diagnozy przemocy domowej.

Konsultacje odbywają się w siedzibie:
Gminnego Punktu Konsultacyjnego w Dąbrówce przy ul. T. Kościuszki 12 (budynek w którym mieści się Poczta Polska, wejście od strony Urzędu Gminy Dąbrówka)

Konsultanci:
Kamilla Puławska – psycholog, terapeuta uzależnień (zapisy telefoniczne pod numerem 693998931);
Anna Topolewska – terapeuta rodzinny, dyżury w każdy czwartek w godz. 15:30 – 19:30 naprzemiennie w Gminnym Punkcie Konsultacyjnym w Dąbrówce oraz Przychodni ELLE MED w Kuligowie przy ul. Warszawskiej 5 (zapisy telefoniczne pod numerem 296428245, 297578025 );
Małgorzata Kowalska – pedagog z Powiatowego Ośrodka Interwencji Kryzysowej, przyjmuje co drugi wtorek miesiąca (zapisy telefoniczne pod numerem 297578025).

Szczegółowe informacje na temat Gminnego Punktu Konsultacyjnego można uzyskać od konsultantów, Pani Krystyny Augustyniak (Przewodniczącej Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych tel. 296428245) oraz pracowników socjalnych Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Dąbrówce tel. 297578025.
Strona oglądana 4524 razy.